Geschäftsleitung

Dirk Fiebig (Geschäftsführer)

Geschäftsführer

Dirk Fiebig

Tel.: +49 (0) 9391-6009-32
Fax: +49 (0) 9391-6009-91

Petra Fiebig-Junker (Geschäftsführerin)

Geschäftsführerin

Petra Fiebig-Junker

Tel.: +49 (0) 9391-6009-20
Fax: +49 (0) 9391-6009-29

Buchdecken

Petra Fiebig-Junker (Geschäftsführerin)

Anfragen / Beratung / Kalkulation

Branimir Vujic

Tel.: +49 (0) 9391-6009-80

Petra Fiebig-Junker (Geschäftsführerin)

Anfragen / Beratung / Kalkulation

Petra Fiebig-Junker

Tel.: +49 (0) 9391-6009-20
Fax: +49 (0) 9391-6009-29

Dirk Fiebig (Geschäftsführer)

Anfragen / Beratung / Kalkulation

Dirk Fiebig

Tel.: +49 (0) 9391-6009-32
Fax: +49 (0) 9391-6009-91

Auftragsabwicklung / Disposition

Claudia Lang

Tel.: +49 (0) 9391-6009-60
Fax: +49 (0) 9391-6009-15

Auftragsabwicklung / Disposition

Bettina Zorn

Tel.: +49 (0) 9391-6009-51
Fax: +49 (0) 9391-6009-15

Auftragsabwicklung / Disposition

Stefanie Pfister

Tel.: +49 (0) 9391-6009-71
Fax: +49 (0) 9391-6009-15

Schaumpappe

Alexander Schäfer

Auftragsabwicklung / Disposition

Alexander Schäfer

Tel.: +49 (0) 9391-6009-93
Fax: +49 (0) 9391-6009-94

Buchbindeprodukte

Alexander Schäfer

Auftragsabwicklung / Disposition

Alexander Schäfer

Tel.: +49 (0) 9391-6009-93
Fax: +49 (0) 9391-6009-94

Auftragsabwicklung / Disposition

Anita Mundelsee

Tel.: +49 (0) 9391-6009-53
Fax: +49 (0) 9391-6009-50

Auftragsabwicklung / Disposition

Claudia Herrmann

Tel.: +49 (0) 9391-6009-13
Fax: +49 (0) 9391-6009-50

Graupappe / Integraldecken / Lamination

Alexander Schäfer

Auftragsabwicklung / Disposition

Alexander Schäfer

Tel.: +49 (0) 9391-6009-93
Fax: +49 (0) 9391-6009-94

Einsteckbücher / Briefmarkenalben

Dirk Fiebig (Geschäftsführer)

Anfragen / Beratung / Kalkulation

Dirk Fiebig

Tel.: +49 (0) 9391-6009-32
Fax: +49 (0) 9391-6009-91

Auftragsabwicklung / Disposition

Anita Mundelsee

Tel.: +49 (0) 9391-6009-53
Fax: +49 (0) 9391-6009-50

Einwegkleidung / Arbeitsschutz

Auftragsabwicklung / Disposition

Vanessa Günther

Tel.: +49 (0) 9391-6009-23
Fax: +49 (0) 9391-6009-50

Technische Leitung

Betriebsleitung

Jürgen Liebler

Tel.: +49 (0) 9391-6009-40
Fax: +49 (0) 9391-6009-39

Verwaltungsassistenz

Verwaltungsassistenz / FSC

Ulrike Schwab

Tel.: +49 (0) 9391-6009-10
Fax:  +49 (0) 9391-6009-95

Versandbüro

Versand / Wareneingang

Jörg Englert

Tel.: +49 (0) 9391-6009-77
Fax: +49 (0) 9391-6009-76